Atskats uz Līvāniem

Kā pirmā 2020.gada evaņģelizācijas vieta bija Līvāni. Kopā ar komandu tur devāmies nedēļā no 15. līdz 22.februārim.

Te, lūk, mazs atskats uz to, kā mums gāja Līvānos. 
Atkal sastapāmies ar izaicinājumu, meklējot telpas. Rezervētās telpas jau atkal mums atteica, meklējām citas vietas. Bet Dievs taču paliek uzticams.
Tā nu neilgi pirms evaņģelizācijas sākuma Līvānu Vasarsvētku draudzīte uzņēma mūs pavisam viesmīlīgi savās telpās. Pateicība Dievam par to.
Jau evaņģelizācijas sākumā Dievs mums parādīja Savu žēlastību, ka varējām uzrunāt cilvēkus uz ielām, lai pastāstītu Labo Vēsti. Tik skaisti bija redzēt, ka Dievs uzrunā sirdis un Vēsts par Jēzu liek cilvēkiem aizdomāties. 

Pirmajā evaņģelizācijas dienā mums bija arī Pielūgsmes vakars, kurā kopā varējām slavēt un pagodināt mūsu Dievu un lūgt viens par otru. Pateicība Dievam par to!
Pavisam ātri pienāca arī evaņģelizācijas noslēdzošā diena.
No rīta pulcējāmies uz dievkalpojumu, lai pielūgtu un slavētu mūsu Dievu un iedrošinātu viens otru ar Dieva Vārdu.
Kā jau ierasts, pirms vakara evaņģelizācijas dievkalpojuma devāmies arī uz ielām sludināt evaņģēliju. Lai gan laiks nebija labākais, lai atrastos laukā, paldies Dievam, ka mums bija iespēja uzrunāt cilvēkus un likt viņiem domāt par to, ka IR taču VĒL.
Ir kaut kas vairāk par šo dzīvi. Ir vēl mūžība.
Uz vakara dievkalpojumu ieradās vismaz divi cilvēki, kas tika aicināti uz ielām.Vai kāds atsaucās uz aicinājumu pieņemt Jēzu?
Publiski diemžēl nē.
Vai tāpēc mums vajadzētu apstāties un padoties?
Nē, jo mēs zinām, ka darām to, kam Dievs mūs ir aicinājis – nest Labo Vēsti par Jēzu – Viņš glābj, piedod un atbrīvo no grēka. Kamēr vien mēs dzīvosim, mēs sludināsim Evaņģēliju, jo Dievs mūs ir izglābis un piedevis mūsu grēkus – mēs vienkārši vēlamies tajā dalīties ar citiem, jo Jēzus mīl ikvienu.

Paldies Jēzum par šo skaisto iespēju nest Evaņģēliju pazudušajiem Līvānu ielās. Dievs patiesi mūs svētīja un iepriecināja. Gods un slava Dievam!