Atskats uz Alūksni

Šī gada otrā evaņģelizācijas pilsēta bija Alūksne. Arī šajā reizē tomēr bija kādi izaicinājumi. Ņemot vērā vīrusa izplatību pasaulē un valstī noteikto ārkārtas stāvokli, nebijām pārliecināti par iespēju organizēt šo evaņģelizāciju. Bet paldies Dievam, ka ierobežojumi pamazām tika atcelti un varējām doties uz Alūksni.

Nu jau IR VĒL evaņģelizācija Alūksnē ir noslēgusies. Šī reize bija nedaudz citādāka nekā iepriekšējās, jo šajā pilsētā paši neorganizējām evaņģelizācijas dievkalpojumu (kā tas notika citās pilsētās). Formāts mainās, bet Dievs joprojām ir nemainīgs. Aleluja!
Esam pateicīgi Dievam par to, ko Viņš ļāva mums piedzīvot.
Pirmo reizi uz Alūksni evaņģelizēt devāmies 16.maijā. Slava Dievam par katru iespēju pastāstīt par mūsu Kungu un Glābēju Jēzu. Mēs redzējām, ka Dievs aizskar sirdis. Mums bija iespēja arī aizlūgt par cilvēkiem.
Tad nu arī 23.maijā devāmies uz Alūksni nest Labo Vēsti par Jēzu. Kādam gāja vieglāk, kādam – grūtāk, bet pāri visam Dievs paliek uzticams.
Un ziniet – Dieva spēks mūsu nespēkā varens parādās. Mēs ticam, ka Dievs turpinās strādāt pie to cilvēku sirdīm, kuri tika uzrunāti. Mēs aizbraucām, bet tā evaņģēlija sēkla joprojām paliek cilvēku sirdīs. Ticam, ka pienāks diena, lai šo ražu varētu ievākt.
Esam no sirds pateicīgi par to, ko Dievs darījis šajā pilsētā.
Un no jauna apzinamies, ka IR VĒL. Dievs vēlas vēl vairāk atklāt mums Savu Godību. Viņš vēlas vēl vairāk lietot mūs, lai aizsniegtu tos, kas Jēzu nepazīst.
Jautājums man un Tev – cik daudz mēs esam gatavi maksāt? Vai mēs esam gatavi iztukšot sevi? Vai esam gatavi aizliegt sevi, ņemt savu krustu un sekot Jēzum neatkarīgi, ko tas maksātu?
Dievs sagaida, ka mēs nodosim sevi pilnībā Viņam. Tikai tad Viņš varēs mūs pilnīgi lietot.
Nodosim sevi Dievam! Lai Jēzus Vārds top paaugstināts Latvijā un visā pasaulē!