Atskats uz Riebiņiem

Evaņģelizācija Rebiņos bija gada noslēdzošā.

Lūk, attēlā redzams, kā noslēdzās mūsu evaņģelizācija Riebiņos, kad dažas dienas pirms pasākuma telpu noma tika atcelta un citās vietās nebija iespēja sapulcēties.
Evaņģēlijs nekad nav bijis par lielām skatuvēm, gaismām vai lielisku skaņu sistēmu.
Evaņģēlijs ir Vēsts par Jēzu.
Tā ir Vēsts, ka Jēzus nāca uz šo Zemi pazemībā – piedzima lopu kūtī Betlēmē.
Vēsts, ka Jēzus dzīvoja svētu dzīvi un darīja labu.
Vēsts, ka Jēzus gāja mirt pie krusta Golgātā un mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu.
Vēsts, ka Jēzus trešajā dienā augšāmcēlās, lai mēs varētu būt taisnoti Dieva priekšā ticībā uz Jēzu.
Evaņģēlijs nav sarežģīts. Nevajag skatuvi, lai sludinātu Evaņģēliju. Pietiek ar Tavu paklausību un padevību Dievam – un Viņš lietos Tevi, lai Evaņģēlijs varētu nonākt pie tiem, kas mīt tumsā un nepazīst Glābēju Jēzu Kristu.
Mēs nudien neesam vīlušies par šo evaņģelizāciju, jo mēs zinām, ka Evaņģēlijs tika pasludināts un Evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Ikvienam.