Evaņģelizācijas busiņš – darīts!

Tas, kas pirms vairāk kā trīs ar pus gadiem bija tikai kā vēlme un sapnis, nu ir piepildījies. Dievs mums dāvājis savu transportu, ar kuru varēsim turpināt nest evaņģēliju uz vietām, kur Dievs mūs sūtīs. Pagājušā gadā, kad mums vēl bija tikai trīs ar pus tūkstoši eiro, mums sirdī bija ticība, ka uz pavasara evaņģelizāciju mēs brauksim ar savu busiņu. Tad nešaubīgi sākām par to lūgt vēl vairāk, ka īsā laika posmā trīs ar pus tūkstoši kļuva par astoņiem tūkstošiem. Halelujā! Un viss brīnišķīgākais, ka Dievs pats sūtīja cilvēkus, kam bija licis sirdī ziedot. Tas nebija mūsu nemitīgs aicinājums ziedot, bet paļaušanās uz Dievu, ka Viņam pieder viss pasaules sudrabs un zelts, un ka Viņš zina kā vajadzīgo summu atgādāt. Un Viņš izdarīja vēl vairāk. Mēs bijām nolēmuši, ka krāsim līdz pieciem tūkstošiem un tad pirksim, bet kad vienā vakarā trīs ar pus tūkstoši kļuva par vairāk kā sešiem tūkstošiem, tad piepildījās pants no Efeziešiem 3:20 – “Bet Viņam, kas, darbodamies mūsos ar Savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam” Paldies visiem, kas ticēja līdz ar mums un iedrošināja nepadoties! Paldies ģimenei, kas mums līdz šim uzticīgi deva savu personīgo transportu, lai mēs varētu tikt līdz vietām, kur norisinājās evaņģelizācijas. Prieks kalpot, kad tavā kalpošanas komandā ir pats Dievs, jo Viņam nekas nav neiespējams.