40 dienas

Līdz Ir Vēl Liepāja ir atlikušas 40 dienas. Nākošo sestdienu tiek plānots tikties ar draudžu un kalpošanas vadītājiem, kuri izrādīja interesi iesaistīties. Mūsu sirdis deg vēlme, lai tas nav Ir Vēl uzdevums aizsniegt pazudušos, bet ka tas ir Kristus miesas uzdevums, kas ir draudze, pilnība, kas visu visur piepilda. Brīnumainā kārtā tieši 17. martā Liepājas latviešu biedrības nams bija brīvs, un mums bija iespēja rezervēt zāli priekš vakara dievkalpojuma. Mēs varam liecināt un aicināt simtiem cilvēku, bet tas ir Svētais Gars, kurš var piepildīt zāli, pārliecināt par grēku, un dot jaunu dzīvi. Ir vēlme, ka 10. martā kādā no draudzēm varētu rīkot lūgšanu/pielūgsmes vakaru saistībā ar evaņģelizāciju, bet par to vēl meklējam Dieva prātu. Tāpēc, ja Dievs tavu sirdi mudina par šo visu iestāties, tad pievienojies mums lūgšanās vakaros plkst. 22:00, jo ir rakstīts: Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā.” (Mat. 9:37-38) Tā ir lūgšana, kas dzemdina svaidītas kalpošanas, tāpēc lūgsim, kalposim un ticēsim, ka Dievam vēl ir paredzēta liela pļauja Latvijas zemē.