Skats uz Liepāju

Tikko kā bijām mazākajā vietā Gaviezē, uz ko Dievs mūs bija aicinājis doties, tad šobrīd priekšā ir lielākā pilsēta, kurā būsim bijuši – Liepāja. Pants, ko Dievs devis mums ir no Habakukas 2:14 “Jo zeme tiks piepildīta ar Tā Kunga godības atziņu, tāpat kā ūdeņi apklāj jūras pamatus.” Zinām, ka tas ir spēcīgs pants, un tas mūs patiesi biedē, jo zinām, ka mūsu ticības mērs nav tik liels, bet līdz martam vēl ir laiks, ko pavadīt lūgšanās, lai Svētais Gars piepildītu Dieva doto vārdu! Liepājā jau ir daudzas draudzes, tāpēc ceram, ka Dievs tās vienos, lai kopīgi pasludinātu Jēzus evaņģēliju ar spēku. Jau tagad savu vēlmi iesaistīties evaņģelizācijā ir izrādījušas vairākas Liepājas draudzes, par ko esam neizsakāmā priekā. Šis ir laiks, kad mēs esam lūgšanās par to, kurā vietā Dievs vēlas rīkot evaņģelizācijas dievkalpojums, jo tas ir svarīgs faktors. Provizoriskie datumi ir 10. vai 17. marts, bet tas tiks precizēts, kad noskaidrosies vieta, kur rīkosim. Pirms evaņģelizācijas, iespējams, notiks kādi lūgšanu vakari un daudzas iziešanas ielās, lai liecinātu par Jēzu. Mēs neesam labākie evaņģēlisti, bet Dievs mūs ir vadījis uz šo lielo pilsētu, tāpēc vēlamies Viņam paklausīt un darīt to no visas sirds. Katru vakaru pulksten 22:00 mēs lūdzam par Liepāju – pievienojies arī tu. Liepāja ir vieta, kurā piedzimst vējš, bet šoreiz lūgsim, lai piedzimst cilvēki no augšienes.