Sēšana Pāvilostā

7. aprīlī tikāmies ar Pāvilostas draudžu pārstāvjiem. Jau daudzas lietas tika nolemtas, bet daudz kas vēl jāsaprot no Dieva. Tāpēc turpini lūgt par to, un arī vari pievienoties ķēdes gavēnim no 9. aprīļa līdz 5. maijam, kuru vari redzēt www.irvel.lv/kalendars.
Plānots, ka 5. maijā mums pirmo reizi ap plkst. 14:30 būs tāda kā viena stunda ar kristiešu sagatavošanu evaņģelizācijas nedēļai un dzīvei (Efeziešiem 4:11-12) – liecības, bibliskais pamatojums, aizlūgšanas. Pēc tam jau uz ielām liksim to praksē un vakarā plkst.  18:00 būs pielūgsmes vakars. Pāvilostai ir vēlreiz jāpiedzīvo apustuļu darbu 4. nodaļa.