Pirmās divas dienas pagājušo nedēļu tika aizvadītas! Dievs patiesi liek izplesties šim evaņģelizācijas darbam, jo ja pirms deviņiem mēnešiem uz pirmo evaņģelizācijas dienu Stendē devās vien pieci jaunieši, tad uz Pāvilostas pirmo dienu devās 26 Kristus kareivji un pa nakti uz otro dienu palika 15 – pateicības Dievam! Pāvilostā bija gan cilvēki ar izslāpušām sirdīm, gan ar naida pilnām. Sanāca pat liecināt vairākiem lietuviešu tūristiem, ceļiniekiem no Cēsīm, ciemos atbraukušiem cilvēkiem no Liepājas. Būdami tādā mazā vietā kā Pāvilostas, sanāk pat aizsniegt ārzemes ar Jēzus vēsti – Dievs ir varens!
Arī šo piektdien brauksim rekordliels skaits – 24 Jēzus liecinieki, kuri visi arī paliks pa nakti uz noslēguma dienu, kad mums pievienosies vēl cilvēki no Liepājas, Rīgas un Jelgavas, un kas zian, varbūt vēl kādi lietuviešu tūristi. Lūdziet par pazudušajiem Pāvilostā, lai šajās dienās viņi ierauga patieso gaismu, kas ir, Jēzus Kristus.