Gavēnis par Liepāju

Gavēnis ir varens ierocis, kad nevis miesas tieksmes tevi dzen, bet Gara slāpes tevī. Kristiešu sirdis patiesi ilgojas pēc īsta Dieva spēka, mīlestības, glābšanas, kas maina cilvēku dzīves. Mēs lasām, kā viss mainījās, kad Dieva godība paradījās, bet cik reti mēs šādu godību piedzīvojam savās draudzēs, savās ikdienās. Tāpēc pievienojies gavēnim no 7. līdz 9. martam, lai Dievs mūs atbrīvo no tā, kas kavē Svētā Gara darbību, lai Dieva godība varētu reāla mūsu dzīvēs.