Gaviezes lūgšanas

Evaņģēlists Reinhards Bonke ir teicis: “Evaņģelizācija bez lūgšanām ir kā spridzeklis bez detonatora.” Un mēs tam pilnīgi piekrītam. Pāvils lūdzu, lai efezieši par viņu lūgtu, ka viņa mute droši atvērtos runai un Pāvils bez bailēm varētu sludināt evaņģēlija noslēpumu, kā tas viņam pienākas. Tieši tāpēc mēs arī vēlamies doties 13. novembrī uz Gaviezi, kur Gaviezes Kultūras namā plkst. 19:00 notiks dievkalpojums, lai mēs kopīgu lūgtu par evaņģelizāciju Gaviezē. Draudzei vajag būt drosmīgai, lai sludinātu dzīvības vēsti, ko Velns tik ļoti ienīst. Tad nu pievienojies ar mums vai nu klātienē vai no tālienes, lai kā viena miesa iestātos par to, ka evaņģēlijs ar spēka, mīlestības un savaldības Garu tiek pasludināts ar Gaviezē!