Gavēnis par Gaviezi

Mateja 17:21 – Bet šī suga neiziet citādi kā vien ar lūgšanas un gavēšanas palīdzību.
Mēs tiešām gribam ticēt, ka elles vārtiem nebūs apturēt draudzi, tāpēc lūgsim un gavēsim par Gaviezi, lai ļaunie gari iziet, slimie kļūst veseli un nabagie dzird prieka vēsti. Ķēniņš Dāvids psalmos (69:10-11) saka: “Jo dedzība Tava nama labad mani ir ēdusi un Tavu zaimotāju zaimi ir krituši uz mani. Ja es raudāju un gavēdams šķīstīju savu dvēseli, tad tas kļuva man par apsmieklu.” Arī mūsu sirdis deg dedzībā par Jēzus draudzi, Viņa valstību, kas ir dzīvais Dieva nams, bet bieži mūsu motivācija nav tīra, tāpēc gavēnis ir izcils laiks, kad tavas iegribas tiek apklusinātas, un tu sadzirdi Dievu skaidrāka. Līdz ar to Viņš var uzrādīt lietas, kas jāmaina, lai mēs būtu nošķīstīti no tādām lietām un kļūtu par traukiem godam, svētiem, derīgiem Tam Kungam, sataisīti ikkatram labam darbam Gaviezē.

Velti šo dienu, lai sagatavotu savu sirdi, ka kalpojam mīlestības vadīti.