Bauska

Bauska ir pilsēta, kas mūsu atmiņās paliks kā augšupejas punkts “Ir Vēl” kalpošanai. Galvenokārt jau tas, ka mūs uzaicināja draudze, kura par to iepriekš bija lūgusi un pat gavējusi. Arī Dievs apstiprināja plakāta tēmu, ko veidojām priekš šiem dievkalpojumiem. Bauskas vasarsvētku draudze ļoti aktīvi iesaistījās, pat draudzes mācītājs ar mums izgāja ielās. Kaut rudens vakari bija tumši, tad tomēr jaunieši atsaucās un brauca kalpot. Pilnajā evaņģelizācijas dienā mums pievienojās jaunieši no Bauskas, Rīgas, Dobeles, Pitraga un Ventspils. Vakara dievkalpojuma sākumā sieviete jau žēloja grēkus. Sapulces laikā valdīja Gara brīvība un prieks. Tā bija pirmā reize, kad mums uzdeva šādu jautājumu – Kad jūs brauksiet atkal? Pēc Bauskas “Ir Vēl” komandā notika lielas izmaiņas, bet tagad vēl vairāk redzam, ka tās bija vajadzīgas veikt.

⇐ Salaspils   ||   Aizpute ⇒