Aizpute

Nedrošību sākumā radīja Aizputes attālums, jo mums pat nebija transports. Aizpute bija pirmā pilsēta, kurā devāmies uz draudzes dievkalpojumu svētdienā – ieradāmies ap padsmit jauniešu. Dievkalpojumā izlija spēcīgs lūgšanu gars. Arī Aizputes vasarsvētku draudze aktīvi iesaistījās evaņģelizācijas darbā un ar savu mācītāju kopīgi izgāja ielās. Aizputnieki mums piedāvāja palikt pa nakti no piektdienas uz sestdienu, tomēr daudzi jaunieši nepiekrita un ideja nepiepildījās. Uz ielām gāja raibi, citus atraidīja uzreiz, kādus pat uzaicināja ciemos pie sevis. Uz vakara dievkalpojumu atnāca vairāki draudzei zināmi cilvēki, kuri bija atkrituši no Dieva. Uz altāra aicinājumu atsaucās vairāki cilvēki. Dažu cilvēku dzīves pilnīgi izmainījās un tagad viņi ir daļa no “Ir Vēl” kalpošanas. Tika uzmodināti ledlauži atmodai.

⇐ Bauska   ||   Jelgava ⇒