SALACGRĪVA 2019

Jēzum Kristum jātop paaugstinātam Salacgrīvā!
Jāņa 3:14-15
Un, kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam, lai ikviens, kas tic, Viņā iegūtu mūžīgo dzīvību.

Mēs ticam, ka Evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, tāpēc mēs vēlamies nest šo vēsti Salacgrīvai.
Ir laiks paaugstināt Jēzus Vārdu Salacgrīvā, lai arī viņiem būtu iespēja mantot mūžīgo dzīvību.
Nesēdi malā, bet pievienojies mums, lai nestu glābšanas vēsti Salacgrīvas iedzīvotājiem.
Druvas ir baltas pļaujai. Vai Tu esi gatavs teikt Jā! Jēzum? Vai Tu esi gatavs ļaut Dievam Tevi lietot?
Paaugstināsim Jēzus Vārdu kopā!

Evaņģelizācijas programma:
10. augusts:
14:30 – “Dzirkstele” jeb sagatavošana evaņģelizācijā
15:30 – Outreach jeb Ielu evaņģelizācija
18:00 – Pielūgsmes vakars

14. augusts:
19:00 – Outreach jeb Ielu evaņģelizācija

17. augusts:
12:00 – Dievkalpojums kristiešiem
15:00 – Outreach jeb Ielu evaņģelizācija
18:00 – Evaņģelizācijas dievkalpojums

Salacgrīvas vidusskolas aktu zālē
Pērnavas iela 31, Salacgrīva
Ieeja ir bez maksas