PĀVILOSTA 2018

IR VĒLreiz vajadzīga 4. nodaļa. Kāda ceturtā nodaļa? Apustuļu darbu ceturtā nodaļa! Tur mēs lasām par draudzi, kas vajāšanas uzvarēja, jo bija vienā prātā, vienā sirdī, jo Svētais Gars tos piepildīja, kad tie lūdza kopā Dievu. Vieta nodrebēja pēc viņu lūgšanām, cilvēki bijās Dievu pēc viņu kalpošanas ar Svētā Gara uguni. Nevienam nekas netrūka, bet visi viens par otru saticīgi gādāja. Un pāri visam Jēzus vārds tika augstu pagodināts un izglābtie draudzei pievienojās ik dienas.
Vietā, kur norisināsies evaņģelizācijas dievkalpojums, tas ir, Pāvilostas kultūras namā, agrāk bija Brāļu draudze, bet 1948. gada 1. maijā šajā namā atklāja kultūras namu. Vidzemes Brāļu draudzes atmoda bija tā, caur kuru Dievs veidoja latviešus par nāciju. Un tagad būs pagājuši tieši septiņdesmit gadi, kopš nams tika slēgts draudzes vajadzībām, es nezinu kā jums, bet rakstot šo, man pār visu miesu ir zosāda, jo septiņdesmit gadi bija arī laiks, cik ilgi Israēls bija izsūtīts Bābeles gūstā, bet tad viņi atgriezās, un sāka atjaunot templi, par kuru Hagaja pravietoja šādi:  “un šā pēdējā nama krāšņumam jābūt lielākam, nekā bija pirmā krāšņums un godība, tā saka Tas Kungs Cebaots, un Es gribu dāvināt mieru šai vietā” (Hagaja 2:9). Tad nu ir laiks Pāvilostai piedzīvot Apustuļu darbu 4. nodaļu ar vēl lielāku krāšņumu!
Evaņģelizācijas norisināsies no 5. līdz 12. maijam. Vairāk informācijas drīzumā, bet tu šo laiku pavadi lūgšanās. Par Pāvilostu lūdzam katru vakaru plkst. 22:00.

5. MAIJS

Plkst. 14:30
Apmācība evaņģelizācijā
(Sakas Baptistu draudzē)

Plkst. 15:30
OUTREACH
no Pāvilostas Kultūras nama

Plkst. 18:00
Pielūgsmes vakars
(Sakas Baptistu draudzē)

6. MAIJS

Plkst. 13:30
OUTREACH
no Pāvilostas Kultūras nama

11. MAIJS

Plkst. 19:00
OUTREACH
no Pāvilostas Kultūras nama

12. MAIJS

Plkst. 12:00
Dievkalpojums kristiešiem
(Pāvilostas Kultūras namā)

Plkst. 15:00
OUTREACH
no Pāvilostas Kultūras nama

Plkst. 18:00
Evaņģelizācijas dievkalpojums
(Pāvilostas Kultūras namā)