LĪVĀNI 2020

IR VĒL dodas šī gada pirmajā evaņģelizacijā! Un šogad sāksim ar Līvāniem. Latgales tūre turpinās – slava Dievam!

PIETEIKTIES ⇐

Mums būs gavēnis par šo evaņģelizāciju no 10. līdz 12. februārim.

Plānotās braukšanu iespējas visai evaņģelizācijai:
15.02. . – no 14:00 līdz vakaram.
15.-16.02. – no 14:00 līdz svētdienas 17:00 (ar palikšanu pa nakti)
21.-22.02. – no 19:00 līdz sestdienas vakaram (ar palikšanu pa nakti)
22.02. – visu dienu sākot no 11:30

Atceries to, ka viss ir saistīts. Mēs baudām augļus (saldus un rūtgtus) no iepriekšējām paaudzēm, tāpat nākošās paaudzes baudīs to, ko mēs esam sastrādājuši. Vai mēs būsim sējuši Dieva vārdu? Vai būsim apstrādājušī sirds zemes? Vai būšim ievākuši ražu laikā pirms tā iet bojā? Viss ir saistīts. Tu nevien ietekmē savu, bet arī citu rīdienu un pat mūžību.

Jāņa 4:35-38
Vai jūs nesakāt: vēl četri mēneši, tad nāk pļaujamais laiks? – Redziet, Es jums saku: paceliet savas acis un skatait druvas, jo viņas ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs dabū algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos sējējs un pļāvējs. Jo še piepildās vārds, ka cits ir, kas sēj, un cits, kas pļauj. Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs neesat strādājuši. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņu darbā.”

Pasākuma programma noslēguma dienai 22.februārī:

plkst. 11:30 – dievkalpojums kristiešiem

plkst. 15:00 – ielu evaņģelizācija

plkst.17:00 – evaņģelizācijas dievkalpojums

VISS IR SAISTĪTS!

PIETEIKTIES ⇐