LIEPĀJA 2018

Tikko kā bijām mazākajā vietā Gaviezē, uz ko Dievs mūs bija aicinājis doties, tad šobrīd priekšā ir lielākā pilsēta, kurā būsim bijuši – Liepāja. Pants, ko Dievs devis mums ir no Habakukas 2:14 “Jo zeme tiks piepildīta ar Tā Kunga godības atziņu, tāpat kā ūdeņi apklāj jūras pamatus.” Zinām, ka tas ir spēcīgs pants, un tas mūs patiesi biedē, jo zinām, ka mūsu ticības mērs nav tik liels, bet līdz martam vēl ir laiks, ko pavadīt lūgšanās, lai Svētais Gars piepildītu Dieva doto vārdu! Liepājā jau ir daudzas draudzes, tāpēc ceram, ka Dievs tās vienos, lai kopīgi pasludinātu Jēzus evaņģēliju ar spēku. Jau tagad savu vēlmi iesaistīties evaņģelizācijā ir izrādījušas vairākas Liepājas draudzes, par ko esam neizsakāmā priekā. Šis ir laiks, kad mēs esam lūgšanās par to, lai Dievs apvieno draudzes kopīgam darbam, ka no sestdienas līdz nākošajai sestdienai katru dienu uz ielām sludinātu evaņģēliju. Datumi, kad norisināsies evaņģelizācija, ir no 10. līdz 17. martam, un noslēguma evaņģelizācijas dievkalpojums būs Liepājas latviešu biedrības nama lielajā zālē. Pirms evaņģelizācijas notiks kādi lūgšanu vakari un daudzas iziešanas ielās, lai liecinātu par Jēzu. Mēs neesam labākie evaņģēlisti, bet Dievs mūs ir vadījis uz šo lielo pilsētu, tāpēc vēlamies Viņam paklausīt un darīt to no visas sirds. Katru vakaru pulksten 22:00 mēs lūdzam par Liepāju – pievienojies arī tu. Liepāja ir vieta, kurā piedzimst vējš, bet šoreiz lūgsim, lai piedzimst cilvēki no augšienes.

Rakstus saistībā ar IR VĒL Liepāja, lasi šeit ⇐