GAVIEZE 2017

IR VĒL Gaviezē. Bet tu, Bētleme Efratā, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Israēlā un kura izcelšanās meklējama sensenos laikos, mūžības pirmlaikos. (Mihas 5:1). Tu, Gavieze, visnotaļ esi maza, bet vai tās nav tieši tās mazās vietas, kur Dievs sāk darīt lielas lietas. Ko mēs nepamanām un neievērojam, to Dievs jau ir  izredzējis pirms zemes radīšanas. Neskaties uz to, cik mazs esi tu, bet skaties uz to, kurš ir liels. Tev nav jēgas cīnīties ar saviem spēkiem, tādēļ padodies Dievam. Tad tu arī varēsi nostāties pretī savam ienaidniekam un likt tam bēgt. Nes Debesu valstības spēku uz Latvijas ciemiem, uz aizmirstajām vietām un ļauj tām redzēt Jēzu tevī. Ak, Veln, nepriecājies viss par to, ka Gavieze ir nogāzta pie zemes, jo zini to, ka tā CELSIES un no tās CELSIES kāds, kurš liks tev bēgt.
Notikumi, kas saistīti ar IR VĒL Gavieze:

25. novembris

plkst. 13:00

Outreach

26. novembris

plkst. 15:00

Outreach

1. decembris

plkst. 18:00

Outreach
(Ir iespēja ar komandu palikt pa nakti)

 2. decembris

Rīta dievkalpojums kristiešiem plkst. 12:00

Outreach plkst. 15:00

Evaņģelizācijas dievkalpojums plkst. 18:00


Ja tu plāno piedalīties IR VĒL Gaviezes pasākumos un tev ir personīgais transports, tad tu vari ar to kalpot, aizvedot kādus citus jauniešus kalpot no savas pilsētas. Mēs zinām no kurām pilsētām un vietām jaunieši mēdz braukt, tādēļ, ja esi gatavs kalpot, tad aizpildi šo veidlapu ⇐.

Rakstus saistībā ar Gaviezes evaņģelizāciju, lasi šeit ⇐