Riebiņi

Stāsta, ka Latgalē ir grūti evaņģelizēt. Tam mēs varam tikai daļēji priekrist. Jo mums kā cilvēkiem ir grūti kādu pārliecināt, bet tas nav grūti priekš Svētā Gara, jo Dievam visas lietas iespējamas un jā, Dievs var un grib glābt latgales iedzīvotājus. Jēzus ir samaksājis ar savām asinīm par Latgali un tāpēc par nekādu samaksu neatdosim to Velnam! Tas ir Dieva mantojums!
1. Ķēniņu 21:1-3
Pēc visa notikušā gadījās šāda lieta: jezreēlietim Nabotam bija vīna dārzs. Tas atradās Jezreēlā blakus Samarijas ķēniņa Ahaba pilij. Un Ahabs sacīja Nabotam, teikdams: “Atdod man savu vīna dārzu, lai tas man kļūtu par sakņu dārzu, jo tas ir tuvu klāt manam namam. Bet es tev par to gribu dot vēl labāku vīna dārzu nekā šo. Un, ja tas tev patīk labāk, es tev došu tā vērtību sudrabā.” Bet Nabots sacīja Ahabam: “Lai Tas Kungs mani no tā pasargā, ka es tev atstātu savu tēvu mantojumu!”
Ja Nabotas tā iedegās par tēva vīnadārzu, kur vēl vairāk mums ir jāiedegās par mūsu Debesu Tēva Latgali.
Evaņģelizēsim no 30. novembra līdz 7. decembrim.

Gavēnis par evaņģelizāciju Riebiņos notiks no 25. līdz 27. novembrim.

Programma 7.decembrim: 
12:00 – Dievkalpojums kristiešiem
15:00 – Outreach
17:00 – Evaņģelizācijas dievkalpojums

IR VĒL Riebiņi dievkalpojumi 7.decembrī notiks

Riebiņu novada kultūras centrā (Saules ielā 8, Riebiņos).

Pieteikuma anketa