Par mums

Dievs Ir Vēl veido no dažādiem cilvēkiem no daudzējādām konfesijām, kurus saista viens mērķis – evaņģēlija pasludināšana Latvijā. Tas viss sākās ar mazu sākumu kā jebkura Dieva dota kalpošana. Sākums, kurš ir tik mazs kā sinepju graudiņš – tik sapnis. Šis sapnis 2014. gada vasarā bija šāds – busiņš, kurš ir pilns ar ugunīgiem puišiem, kas dodas pa visu Latviju, lai evaņģelizētu. Sapnis neatstājās, bet gan lēnām no sēklas kļuva par asnu un 2016. gada pavasarī tika uzsākta Ir Vēl evaņģelizācijas kalpošana. Pirmā pilsēta bija Olaine un tad visas pārējās, ko Dievs deva no savas žēlastības. Mūsu bāzes vieta ir Jelgavas vasarsvētku draudze, jo no šīs draudzes jauniešu grupas Dievs iesāka šo darbu.
Kalpošanas mērķis ir pasludināt evaņģēliju tur, kur Dievs mūs sūta. Tas nav no mūsu skriešanas vai gribēšanas, bet gan viss no Dieva žēlastības. Viņš sūta un līdz ar to arī atver durvis.

Mēs cenšamies evaņģēliju pasludināt katrā vietā gan caur individuālo liecināšanu, kad ejam uz ielām un pa mājām, gan caur evaņģelizācijas dievkalpojumiem. Dieva Vārds, kas mūs virza uz priekšu, ir no Apustuļu darbiem 17:30 – “Bet Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem.” Trīs atslēgas vārdi – tagad, visus, visur. Tad mēs ticam, ka Dievs tagad aicina visus visā Latvijā atgriezties no grēkiem. Vai mēs aizsniegsim visus? Nepavisam nē! Bet kur Dievs mūs sūtīs, tur mēs gribam nest Kristus saldo smaržu.

Tu droši vari pievienoties mums, lai kopīgi nestu evaņģēliju pilsētām un ciemiem. Pļaujas lauki ir lieli, bet pļāvēju ir maz. Tad nu atsaucies Svētā Gara aicinājumam un kopīgi nesīsim Debesu valstību šai tumsā.

Ja tev ir grūtības tikt uz kādu vietu transporta dēļ, tad sazinies ar mums ⇐.

2018. GADA AKTĪVĀKIE TOP 12 DALĪBNIEKI


Marks – Ir Vēl kalpošanas vadītājs.


Marta – atbildīgā par dekorācijām, iedrošinājumu taisīšanu, lūgšanu kalpošanu.


Elza – slavēšanas kalpošana.


Alvis – viens no sludinātājiem un mūsu loģistikas speciālistsDaniels – plakātu izgatavošana


Elizabete – sagaidīšanas kalpošana


Aija – sagaidīšanas kalpošana.


Artūrs – flajeru sagatavošana un slavēšanas kalpošana.

Laura – iedrošinājumu izgatavošana

Sintija –  atbidīga par sagaidīšanas kalpošanu, kā arī par tiešraidēm.

Alise – viesmīlības kalpošana.

Ronalds – slavēšanas komandas vadītājs