Atskats uz Liepāju

Liepāja! Ar ko lai sāk? Laikam ar to, ka Dievs patiešām māk darīt interesanti. Pēc mazās Gaviezes nokļūstam līdz šim lielākajā pilsētā, kur esam rīkojuši evaņģelizāciju. No vienas puses – Slava Dievam! Nu tik būs ko darīt! No otras  – uztraukums un liels jautājums: Kā tas būs? Jāsaka paldies Dievam, …

IR VĒL MŪŽĪBA

Ebrejiem 11:27 – Neredzamo redzēdams, viņš izturēja. Dzīve ir tvaiks, kas uz īsu brīdi ir redzams un tad izgaist. Tā saka Dievs, jo Viņš zina, cik gara ir mūžība. Savā ikdienā mēs kļūstam tik pārņemti ar īstermiņa domāšanu, ka visu pakārtojam šai īsajai zemes dzīvei, bet aizmirstam to, ka mūs …

Gavēnis par Liepāju

Gavēnis ir varens ierocis, kad nevis miesas tieksmes tevi dzen, bet Gara slāpes tevī. Kristiešu sirdis patiesi ilgojas pēc īsta Dieva spēka, mīlestības, glābšanas, kas maina cilvēku dzīves. Mēs lasām, kā viss mainījās, kad Dieva godība paradījās, bet cik reti mēs šādu godību piedzīvojam savās draudzēs, savās ikdienās. Tāpēc pievienojies …

Pirmie soļi Liepājā

Jau sestdien sāksies pirmās iziešanas ielās, lai nestu evaņģēliju Liepājas pilsētai. Esi daļa no tā! Sestdien plkst. 15:00 tiekamies Aldaru ielā 3/7, kur ir draudze Emanuels, un kopīgi iesim liecināt par Jēzu. Vakarā plkst. 18:00 tur pat draudzes Emanuēls telpās mums būs kopīgs pielūgsmes un lūgšanu vakars, lai Dieva godība apklāj …

40 dienas

Līdz Ir Vēl Liepāja ir atlikušas 40 dienas. Nākošo sestdienu tiek plānots tikties ar draudžu un kalpošanas vadītājiem, kuri izrādīja interesi iesaistīties. Mūsu sirdis deg vēlme, lai tas nav Ir Vēl uzdevums aizsniegt pazudušos, bet ka tas ir Kristus miesas uzdevums, kas ir draudze, pilnība, kas visu visur piepilda. Brīnumainā …

Skats uz Liepāju

Tikko kā bijām mazākajā vietā Gaviezē, uz ko Dievs mūs bija aicinājis doties, tad šobrīd priekšā ir lielākā pilsēta, kurā būsim bijuši – Liepāja. Pants, ko Dievs devis mums ir no Habakukas 2:14 “Jo zeme tiks piepildīta ar Tā Kunga godības atziņu, tāpat kā ūdeņi apklāj jūras pamatus.” Zinām, ka …

Atskats uz Gaviezi

Ciematiņš ar 200 iedzīvotājiem un nosaukumu, kuru daudzi no mums iepriekš pat nebija dzirdējuši. Gavieze – mazs ciemats lieliem Dieva darbiem. Gribētos teikt, ka tā bija vieta, kur no jauna saprast, cik svarīgi ir paļauties uz Dievu visās lietās un iet to ceļu, ko Viņš ir licis iet, nevis to …

Gavēnis par Gaviezi

Mateja 17:21 – Bet šī suga neiziet citādi kā vien ar lūgšanas un gavēšanas palīdzību. Mēs tiešām gribam ticēt, ka elles vārtiem nebūs apturēt draudzi, tāpēc lūgsim un gavēsim par Gaviezi, lai ļaunie gari iziet, slimie kļūst veseli un nabagie dzird prieka vēsti. Ķēniņš Dāvids psalmos (69:10-11) saka: “Jo dedzība Tava nama labad mani …

Atskats no pirmajiem outreach

Pagājušo sestdienu un svētdienu bijām Gaviezē, lai evaņģelizētu. Vietējie, kaut jau ar sirmām galvām, izgāja kopā ar mums izplatīt Kristus saldo smaržu pa Gaviezes namiem. Daži mūs atraidīja, toties citi uzņēma iekšā, deva baudīt kafiju un klausījās labajā vēstī. Svētā Gara klātbūtne bija jūtama jo īpaši. Sestdienā bijām pie astoņpadsmit …